Artvise logo

Effektiv och tillgänglig Kundtjänst i världklass!

Nyckelfärdigt system för en modern kundtjänst

Att en gemensam och väl fungerande kundtjänst ökar kundnöjdheten och ger förbättrad intern effektivitet är dom flesta överens om. Trots detta har det inte funnits något bra IT-stöd för att uppnå detta - fram tills nu!

Kundernas och medborgarnas krav på tillgänglighet och sätt att kommunicera förändras hela tiden och den snabba förändringstakten ställer stora krav på organisationers förmåga till anpassning, snabbhet och flexibilitet. För att lyckas väl i den konkurrens som idag råder krävs flexibla och kostnadseffektiva IT-stöd som säkerställer en fortsatt hög tillgänglighet och service - lösningar som alltid sätter kunden i fokus.

Artvise Kundtjänst har färdiga inbyggda processer vilket ofta innebär snabba införanden utan dyra anpassningar och konfigureringar.

Snabbarbetat

Artvise Kundtjänst har utvecklats för att stödja det dagliga arbetet med olika former av kundkontakter, ärendehantering och uppföljning vilket innebär att dom flesta funktioner finns tillgängliga via kortkommandon samt att olika former av snabbregistreringsformulär enkelt kan användas för dom vanligaste frågorna/ärendetyperna. Handläggare har dessutom åtkomst till olika svarsmallar för att kunna skicka enhetliga svar oavsett vilken kanal som används.

Uppföljning

Artvise Kundtjänst är normalt en viktig del i ett löpande förbättringsarbete vilket innebär att olika former av rapporter och statistikuttag är viktiga standardfunktioner vilket även kan kompletteras med egenskapade rapporter som kan utformas i den inbyggda rapportmotorns designverktyg.

För att ge snabb överblick kan Artvise Kundtjänst även presentera olika former av realtidsinformation som indikatorer/temperaturmätare med hjälp av s.k. Dashboards som kan visas direkt i systemet eller i webbplatser alternativt på bildskärm i ett kontorslandskap. 

Checklista över funktioner

Alla funktioner du behöver för kundärendehantering

✔ Arbetsytor/grupper

✔ Automatisk ärendefördelning

✔ Svarsmallar

✔ Snabbregistrering

✔ SLA-hantering

✔ Kunskapsdatabas

✔ Checklistor

✔ Webbportal för avdelningar

✔ Processmotor

✔ Alla kanaler

✔ Rapporter och statistik

✔ Mobilt gränssnitt

Senaste nytt

Artvise AB | Servicegatan 1 | 931 76 Skellefteå | Växel: 0910‑395 00

Artvise AB | S:t Eriksgatan 117 | 113 43 Stockholm | Växel: 0910‑395 00

Copyright @ Artvise AB, All Rights Reserved