Artvise logo

Vi värnar om miljön - varje dag!

Miljöarbete är en naturlig del i den vardagliga verksamheten

Jordens tillgångar är inte outtömliga. Förhoppningen är dock att människan ska kunna leva kvar på planeten jorden i en hälsosam och trevlig miljö som bjuder på möjligheter till ett humanitärt och innehållsrikt liv för en lång tid framöver.

Vi på Artvise strävar efter att vara ett miljövänligt företag där varje anställd gör sitt yttersta för att vi ska lyckas bidra till medvetenhet och engagemang för miljön. Vi arbetar aktivt för en positiv miljöpåverkan främst genom utnyttjande av resurser i form av energi, datautrustning och papper.

För att nå framgång i miljöarbetet är det viktigt hur alla anställda agerar för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling, därför säkerställer vi att samtliga medarbetare kontinuerligt informeras om vår miljöpolicy, våra rutiner och vårt miljöarbete.

Senaste nytt

Artvise AB | Servicegatan 1 | 931 76 Skellefteå | Växel: 0910‑395 00

Artvise AB | S:t Eriksgatan 117 | 113 43 Stockholm | Växel: 0910‑395 00

Copyright @ Artvise AB, All Rights Reserved