Artvise logo

Ständiga förbättringsåtgärder stärker Artvise!

Kvalitet framför allt

För att säkerställa att vi ger den kvalitet våra kunder behöver och önskar arbetar vi kontinuerligt med att ständigt förbättra vårt dagliga arbete. Kvalitet måste byggas in från början, följas upp löpande och hela tiden förbättras. Det är dessa små ständiga förbättringar och vår strävan att alltid hitta bättre sätt att jobba och lösningar som gör att vi kan hålla bästa kvalitet trots ett högt tempo.

Det är Artvise policy att enbart tillhandahålla produkter med rätt och jämn kvalitet. Produkterna skall alltid ge största möjliga kundvärde och överensstämma med kundens förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande författningar.

Artvise ambition är dessutom att inom utvalda områden framstå som den bästa leverantören med produkter som överträffar kundens förväntningar och som är bättre än konkurrenternas alternativ avseende funktionalitet, användarvänlighet och kvalitet.

Senaste nytt

Artvise AB | Servicegatan 1 | 931 76 Skellefteå | Växel: 0910‑395 00

Artvise AB | S:t Eriksgatan 117 | 113 43 Stockholm | Växel: 0910‑395 00

Copyright @ Artvise AB, All Rights Reserved