Artvise logo

2017-12-19

Stockholm Vatten inför Artvise Kundtjänst som systemstöd för ärendehantering!

Stockholm Vatten har genomfört en upphandling av ett ärendehanteringssystem för interna och externa ärendeflöden, efter utvärdering utsågs Artvise Kundtjänst som vinnare.

Målet med införandet av Artvise Kundtjänst är bland annat att Stockholm Vatten vill uppnå förbättrad säkerhet, genom att ärenden hanteras mer likartat och under bättre kontroll, dessutom ökad kvalitet samtidigt som man strävar efter snabbare och mer konsistent handläggning.

- Inom offentlig sektor prioriterar man i allt högre grad effektiva lösningar för ökad digitalisering och effektiv e-förvaltning, vi ser därför en ökad efterfrågan på våra produkter som är marknadsledande inom området, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.

Senaste nytt

Artvise AB | Servicegatan 1 | 931 76 Skellefteå | Växel: 0910‑395 00

Artvise AB | S:t Eriksgatan 117 | 113 43 Stockholm | Växel: 0910‑395 00

Copyright @ Artvise AB, All Rights Reserved